Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
Made by KB
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129
AGENDA 1. Opening en mededelingen 2. Notulen jaarvergadering 2023 3. Ingekomen stukken 4. Jaarverslag secretaris 5. Jaarrekening 2023 6. Begroting 2024 7. Verslag van de kascommissie 8. Benoeming lid kascommissie 9. Vaststellen contributie 2025 10. Bestuursverkiezing Aftredend is Koos Bakker. Hij is herkiesbaar Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering 11. Samenstelling bestuur en dragers 12. Rondvraag 13. Sluiting
Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129
made by KB
AGENDA 1. Opening en mededelingen 2. Notulen jaarvergadering 2023 3. Ingekomen stukken 4. Jaarverslag secretaris 5. Jaarrekening 2023 6. Begroting 2024 7. Verslag van de kascommissie 8. Benoeming lid kascommissie 9. Vaststellen contributie 2025 10. Bestuursverkiezing Aftredend is Koos Bakker. Hij is herkiesbaar Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering 11. Samenstelling bestuur en dragers 12. Rondvraag 13. Sluiting