Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
Made by KB
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129
AGENDA 1. Opening en mededelingen 2. Notulen jaarvergadering 2022 3. Ingekomen stukken 4. Jaarverslag secretaris 5. Jaarrekening 2022 6. Begroting 2023 7. Verslag van de kascommissie 8. Benoeming lid kascommissie 9. Nieuwsbrief n.a.v. 100 jarig bestaan 10. Bestuursverkiezing Aftredend is Elly van den Oord. Zij stelt zich nog beschikbaar. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot 1 uur voor de vergadering 11. Samenstelling bestuur en dragers 12. Vaststellen contributie 2024 13. Rondvraag 14. Sluiting
Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129
made by KB
AGENDA 1. Opening en mededelingen 2. Notulen jaarvergadering 2022 3. Ingekomen stukken 4. Jaarverslag secretaris 5. Jaarrekening 2022 6. Begroting 2023 7. Verslag van de kascommissie 8. Benoeming lid kascommissie 9. Nieuwsbrief n.a.v. 100 jarig bestaan 10. Bestuursverkiezing Aftredend is Elly van den Oord. Zij stelt zich nog beschikbaar. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot 1 uur voor de vergadering 11. Samenstelling bestuur en dragers 12. Vaststellen contributie 2024 13. Rondvraag 14. Sluiting